Chair groups

Laboratory of Nematology (NEM)

Het laboratorium voor Nematologie werkt aan de impact van nematoden op de wereld. We werken aan nematode infecties in planten en dieren, waarbij we bijvoorbeeld het resistentie-mechanisme in planten proberen te begrijpen. Maar we onderzoeken ook het gebruik van nematoden als bio-indicatoren en de nematode als modelorganisme voor humane biologie.NEM

Wil je een eerste ervaring met Nematoden opdoen? Binnen veel van de specialisatierichtingen van Biologie kom je onze vakken tegen:

  • Ecophysiologie, waarin we een transcriptoom practicum draaien op de nematode C. elegans (een modelorganisme voor humane biologie)
  • Basics of Infectious Diseases, waarin een practicum zit met dier parasitaire nematoden
    Ecological Aspects of Bio-interactions, waarin je een onderzoek kan doen op onze leerstoelgroep naar nematoden als bio-indicator.
  • Molecular Aspects of Bio-interactions, waarin je een onderzoek kan doen op onze leerstoelgroep naar plant-resistentie tegen nematoden.
  • Daarnaast organiseren we de minors ‘Biology of Infectious Diseases of Humans and Animals’ en ‘Healthy Aging in Humans and Model Species’, die ook door veel Biologen gevolgd worden. Voor mogelijke afstudeeronderwerpen kan je terecht op onze website!